Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Barnefordelingssaker

BARNEFORDELINGSSAKER: Etter samlivsbrudd vil det ofte oppstå uenigheter om hvor barna skal bo, og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Kontakt en advokat på Lørenskog som har erfaring fra barnefordelingssaker.

Domstolene behandler over 2000 barnefordelingssaker på årsbasis Saker om barnefordeling står for en stor andel av de totale sakene som går for domstolene. En barnefordelingssak er når foreldrene har en tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Gjerne behandles flere av disse spørsmålene i samme sak.

Dersom man tjener under kroner 246 000 i året og har under kroner 100 000 i netto formue har man krav på fri rettshjelp i slike saker. Dersom man har samboer er samlet inntektsgrense kroner 369 000. Kontakt en barnerettsadvokat dersom du står ovenfor en tvist om barnefordeling.