Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat på Lørenskog

Den som er alvorlig fysisk eller psykisk skadet som følge av en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. Det samme gjelder den som er utsatt for voldtekt og flere andre sedelighetsforbrytelser. Kontakt en bistandsadvokat på Lørenskog.

Bistandsadvokaten vil hjelpe med alt fra anmeldelse og til straffesaken er oppe og avgjort, og med voldsoffererstatning i etterkant av straffesaken. Bistandsadvokaten vil fungere som et bindeledd mellom politiet og fornærmede under etterforskningen, og han har full innsynsrett i politidokumentene og kan anmode politiet om å iverksette ytterligere etterforskningsskritt.

En vesentlig del av bistandsadvokatens oppgave er å arbeide med voldsoffererstatning. For det første utarbeide erstatningskrav for å legge frem i retten dersom det blir straffesak, men også ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. En kan få erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning selv om straffesaken blir henlagt, for eksempel fordi gjerningsmannen er ukjent eller bevisene ikke holder til å straffe gjerningspersonen. Det offentlige dekker bistandsadvokatens salær. Kontakt et advokatfirma på Lørenskog for å få vite mer om bistandsadvokatordningen.

Dersom du trenger en bistandsadvokat i Oslo så finner du dette på advokat-teigstad.no.