Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Erstatning

Advokat som arbeider med erstatning på Lørenskog

Har du blitt skadet på jobb, i trafikken, på sykehuset eller som følge av en straffbar handling? Da kan det være du har krav på erstatning. Få bistand av en advokat på Lørenskog. Advokatutgiftene ved erstatning etter personskade er som regel dekket gjennom forsikring eller offentlige ordninger.

Trafikkskade

Den som er skadet i trafikkulykke, for eksempel ved påkjørsel av bil, har i utgangspunktet krav på å få dekket sitt økonomiske tap av forsikringsselskapet. Rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes av ansvarlig forsikringsselskap. Les mer om trafikkskade, og finn en advokat på Lørenskog som jobber med trafikkskade.

Yrkesskade

Hvert år blir svært mange mennesker uføre på grunn av arbeidsulykker eller sykdom som oppstår i forbindelse med jobb. Mange blir også lettere skadet, og går glipp av provisjon og overtidsbetaling under sykemeldingsperioden. Økonomiske tap som følge av yrkesskade er erstatningsmessig. Ansvarlig forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. Ta kontakt med en advokat på Lørenskog med erfaring fra yrkesskadeerstatning.

Pasientskade

Mange blir skadet som følge av svikt ved behandlingen i norske helseinstitusjoner. Disse kan ha krav på erstatning for pasientskaden av Norsk pasientskadeerstatning. I mange tilfelle kan det være en fordel å la seg bistå av en advokat i søknadsprosessen. Ta kontakt med en advokat i Lørenskog med kompetanse innenfor pasientskader.

Voldsoffererstatning

Den som har blitt psykisk eller fysisk skadet som følge av en straffbar handling har som regel krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. 9 av 10 som har krav på erstatning søker aldri! I nesten alle tilfelle dekkes advokatutgifter gjennom offentlige ordninger. Ta kontakt med en advokat på Lørenskog for å få hjelp til å søke voldsoffererstatning.

Bistandsadvokat

I alvorlige voldssaker og i de fleste sedelighetssaker har den fornærmede krav på bistandsadvokat til å hjelpe seg gjennom prosessen med anmeldelse og straffesak. Bistandsadvoakten vil også hjelpe til med voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Ta kontakt med en bistandsadvokat på Lørenskog.

Erstatning ved kjøp av bolig med mangler

Dersom du har kjøpt et bolig med skjulte feil og mangler så kan du ha krav på prisavslag eller erstatning. Det er ofte tale om funn av skadedyr, fukt eller at boligen er mindre enn det som var oppgitt (https://www.eiendomsrett.no/arealsvikt/) slik at man kan kreve prisavslag for arealavvik. I så fall må man reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget mangelen.