Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Foreldreansvar

Advokat lørenskog foreldreansvar

Foreldreansvaret er nærmere definert i barneloven, som angir rettigheter og plikter til den eller de foreldrene som har foreldreansvar. Kontakt en advokat på Lørenskog om du har spørsmål vedrørende foreldreansvaret etter samlivsbrudd.

Foreldreansvaret innebærer en plikt til å ivareta omsorgen for barnet, og gir kompetanse til å foreta navnebytte, få utstedt pass, flytte utenlands med barnet, samtykke til medisinske inngrep mv. Dersom foreldrene har delt foreldreansvar må begge samtykke i slike viktige spørsmål.

Foreldre som er gift får automatisk felles foreldreansvar. Det samme får foreldre som er folkeregistrert på samme adresse da barnet blir født. Om de ikke gjør det, kan foreldreansvar likevel avtales.

Kontakt en advokat på Lørenskog dersom du har spørsmål som gjelder foreldreansvar, fast bosted eller samvær etter samlivsbrudd.

Dersom du derimot ønsker bistand av en biladvokat til å reklamere på bilkjøp så kan du trykke her.