Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Personskade

Er du utsatt for personskade etter bilulykke, feilbehandling, vold eller arbeidsulykke? Lurer du på om du kan ha krav på erstatning? Kontakt en advokat på Lørenskog som arbeider med personskade.

Dersom du har blitt skadet i trafikken, på jobben, under behandling i helsevesenet mv. kan du har krav på erstatning for personskaden du har blitt påført. I personskadesaker vil ofte advokatutgiftene være dekket gjennom de statlige ordningene med fri rettshjelp, gjennom ansvarlig forsikringsselskap eller gjennom din innboforsikring.

Kontakt et advokatfirma på Lørenskog for å få bistand ovenfor forsikringsselskapet, Kontoret for voldsoffererstatning eller Norsk pasientskadeerstatning.

« go back