Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Pasientskade

Pasientskadeerstatning - advokat lørenskog

Den som blir skadet eller syk på grunn av svikt i forbindelse med helsehjelp kan ha krav på pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning tar seg av saksbehandlingen, og det er gratis å søke. Ta kontakt med en advokat på Lørenskog som abeider med pasientskadeerstatning.

Svært mange blir skadet etter feilbehandling ved helseinstitusjoner i Norge. Norsk pasientskadeerstatning utbetaler hundrevis av millioner kroner i erstatning til disse ofrene hvert år. Det er nokså enkelt å søke om pasientskadeerstatning via søknadsskjema på Npe.no, men det kan i mange tilfelle være en fordel å la seg bistå av en advokat med erfaring fra pasientskade.

Dersom du tror du kan ha krav på pasientskadeerstatning kan du ta kontakt med et advokatfirma på Lørenskog med erfaring fra dette feltet. Dersom Norsk pasientskadeerstatning påtar seg ansvar, vil de også være ansvarlige for skadelidtes utgifter til advokat.