Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Samvær

Advokat samvær lørenskog

Etter et samlivsbrudd har både foreldre og barn gjensidig rett til samvær med hverandre. Kontakt en advokat på Lørenskog som har kompetanse innen samvær, fast bosted, foreldreansvar og andre barnefordelingsspørsmål.

Barn og foreldres gjensidige samværsrett følger av barneloven. Det er viktig for barnet at det har samvær med begge sine biologiske foreleldre. Optimalt sett bør samvær avtales mellom foreldrene. Ofte er foreldrene imidlertid uenige om omfanget av samværet. Samværet kan da fastsettes av domstolen. Domstolen fastsetter samværet etter hva som vil være til barnets beste. Hva som er til barnets beste beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Vanlig samvær er annenhver helg, en ettermiddag i uken, fjorten dager om sommeren samt jul eller påske.

Kontakt en advokat på Lørenskog om samvær

Dersom du har spørsmål om samvær med barn etter samlivsbrudd kan du kontakte et advokatfirma på Lørenskog for en uforpliktende prat.