Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Barnefordelingssaker

BARNEFORDELINGSSAKER: Etter samlivsbrudd vil det ofte oppstå uenigheter om hvor barna skal bo, og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Kontakt en advokat på Lørenskog som har erfaring fra barnefordelingssaker. Domstolene behandler over 2000 barnefordelingssaker på årsbasis Saker om barnefordeling står for en stor andel av de totale sakene som går for domstolene. […]

Fast bosted

Fast bosted (daglig omsorg) er der barnet har folkeregistrert adresse, og der barnet tilbringer mest tid. Fast bosted er et svært vanlig tvistetema etter samlivsbrudd. Kontakt en advokat på Lørenskog som har spesialisert seg på barnefordelingssaker. Ved samlivsbrudd står foreldrene fritt til å avtale hvor barnet skal ha fast bosted. Den andre forelderen har rett […]

Samvær

Etter et samlivsbrudd har både foreldre og barn gjensidig rett til samvær med hverandre. Kontakt en advokat på Lørenskog som har kompetanse innen samvær, fast bosted, foreldreansvar og andre barnefordelingsspørsmål. Barn og foreldres gjensidige samværsrett følger av barneloven. Det er viktig for barnet at det har samvær med begge sine biologiske foreleldre. Optimalt sett bør […]

Foreldreansvar

Foreldreansvaret er nærmere definert i barneloven, som angir rettigheter og plikter til den eller de foreldrene som har foreldreansvar. Kontakt en advokat på Lørenskog om du har spørsmål vedrørende foreldreansvaret etter samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer en plikt til å ivareta omsorgen for barnet, og gir kompetanse til å foreta navnebytte, få utstedt pass, flytte utenlands med […]