Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Foreldreansvar

Foreldreansvaret er nærmere definert i barneloven, som angir rettigheter og plikter til den eller de foreldrene som har foreldreansvar. Kontakt en advokat på Lørenskog om du har spørsmål vedrørende foreldreansvaret etter samlivsbrudd. Foreldreansvaret innebærer en plikt til å ivareta omsorgen for barnet, og gir kompetanse til å foreta navnebytte, få utstedt pass, flytte utenlands med […]