Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Voldsoffererstatning

Har du blitt påført personskade etter sedelighetssak eller vold? Da kan det være du har krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. 9 av 10 erstatningsberettigede søker aldri! Kontakt en advokat på Lørenskog som arbeider med voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig organ som utbetaler erstatning til de som er påført personskade etter vold, […]