Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Trafikkskade

Trafikkskade - advokat i lørenskog

Har du blitt utsatt for en trafikkskade og er usikker på rettighetene dine ovenfor forsikringsselskapet og NAV? Kontakt en advokat på Lørenskog som arbeider med erstatning etter trafikkskade.

Den som blir utsatt for trafikkskade får ofte tap i form av behandlingsutgifter og lavere inntekt i en stund. Alvorlige ulykker medfører medfører ofte at den trafikkskadde faller helt utenfor arbidslivet og får snudd sin økonomi på hodet. Tap som følge av trafikkskade er erstatningsmessig fra forsikringsselskapet.

Det ansvarlige forsikringsselskapet vil også være ansvarlig for å dekke dine advokatutgifter. Dersom du har spørsmål om erstatning etter trafikkskade kan du kontakt en advokat på Lørenskog som arbeider innen dette feltet. Se også personskade.