Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Voldsoffererstatning

Advokat Lørenskog voldsoffererstatning

Har du blitt påført personskade etter sedelighetssak eller vold? Da kan det være du har krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. 9 av 10 erstatningsberettigede søker aldri! Kontakt en advokat på Lørenskog som arbeider med voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig organ som utbetaler erstatning til de som er påført personskade etter vold, tvang, sedelighetsforbrytelser og lignende. Det er gratis å søke om voldsoffererstatning, og om du ønsker å benytte deg av advokat til å søke så er dette ofte dekket gjennom bistandsadvokatordningen, fri rettshjelp eller direkte som en erstatningspost fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning forvalter hvem som får erstatning gjennom voldsoffererstatningsloven. Det fremgår bl.a. av voldsoffererstatningsloven § 1 hva som er rammene for hvem som kan få erstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler de alminnelige erstatningspostene som oppreisning, menerstatning, samt påført og fremtidig merutgiftstap og inntektstap. Kontakt et advokatfirma på Lørenskog for å få vite mer om rettighetene dine.

Ønsker du advokatbistand til å klage å bilkjøp, så trykk her.